De nieuwbouw in de periode 1974-1984 is groot geweest. Meer dan 40.000 woningen zijn aan de Rotterdamse woningbouwvoorraad toegevoegd. meer >>>
De gemeente en corporaties kochten 40.000 woningen in stadsvernieuwingsgebieden waarvan de helft, 20.000 worden gesloopt meer >>>
In de uitlbreidingswijken van de jaren '70 is geƫxperimenteerd met stedelijke beeldvorming bij gebrek aan duidelijke stedenbouwkundige structuur meer >>>
De stadsvernieuwing brak met het bestaande beleid. Locale projectgroepen van bewoners en ambtenaren voerden de centraal geformuleerde doelen uit. meer >>>
Renate Mous deed haar masterscriptie over het beleid en stedenbouw voor binnenstad Rotterdam 1974-78 meer >>>

facts & figures

Vijftien procent van de Rotterdamse woningbouw is uit de periode 1974-1984. Anders dan elders in Nederland is een groot deel daarvan in de bestaande stad gebouwd in het kader van stadsvernieuwing en binnestadsaanpak. In het kader van R'70 is de woningvoorraad uit de periode ’74-’84 geanalyseerd.


Het ontstaan van een nieuwe Rotterdamse stadsplanning opgesplitst in uitleggebieden, stadsvernieuwing en binnenstadsaanpak heeft grote invloed gehad op de vorm van de stad.