Studenten van de academie van bouwkunst hebben onderzoek verricht naar collectiviteit in de architectuur van de jaren zeventig. meer >>>
Analyse collectiviteit op de schaal van de wijk, Er is meer collectieve dan openbare ruimte in het Oude Westen. meer >>>
Analyse collectiviteit op de schaal van de wijk, in Rottekwartier is collectiviteit programmatisch en ruimtelijk afgebakend meer >>>
Analyse collectiviteit op de schaal van de wijk, in Hofdijkcomplex is de collectieve ontsluiting een fijn vertakt netwerk meer >>>
Hybride complex langs Maastunneltracé met collectieve binnenterreinen en ontsluiting meer >>>
Complex van 12 woningclusters rond collective ontsluiting en parkeergarage. meer >>>
Het complex bestaat uit twee delen, de winkelarcade met appartementen aan de Binnenweg en de collectieve woonstraatjes met beneden bovenwoningen meer >>>
Het gebouw heeft een verhoogde collectief woondek die alle woningen ontsluit. meer >>>
Collectief atrium ligt in de kern van wooncomplex met terraswoningen meer >>>
Laagbouwcomplex met collectieve straten, pleinen, hoven en parkeerhoven op voormalig fabrieksterrein van Heineken in Crooswijk meer >>>

atelier ravb

Wat zijn de ruimtelijke kenmerken en de sociale context van collectieve woonprojecten uit de jaren 70 in Rotterdam? Deze vraag staat centraal in het onderzoeksatelier "Collective woonmodellen" van de Rotterdamse Academie voor Bouwkunst.

Studenten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst hebben onder leiding van architecten Like Bijlsma en Hans van der Heijden gelijktijdig de ruimte en gebruik van een aantal collectieve woonprojecten uit de jaren'70 bestudeerd.  Doel was om verkregen inzichten te verwerken in modellen die  ingezet kunnen worden om nieuwe collectieve woonconcepten te ontwikkelen.