Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed. (2019). meer >>>
Ruimte voor de stadsvernieuwing meer >>>
Marcel Barzilay, Ruben Ferwerda, Anita Blom. (2019). Rotterdam: nai010. meer >>>
Evelien van Es & Lara Voerman. (2018). Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. meer >>>
Jeroen van den Biggelaar. (2018). Amsterdam: Spectrum. meer >>>
Dirk van den Heuvel. (2018). Rotterdam: nai010. meer >>>
Tim Verlaan. (2017) Nijmegen: Uitgeverij Vantilt. meer >>>
Onno de Wit & Willy Hilverda. (2013). Zwolle: WBOOKS. meer >>>
Herman de Liagre Böhl. (2012). Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker. meer >>>
Ole Bouman, Behrang Mousavi, Hetty Berens, Suzanne Mulder, Ellen Smit. (2012) meer >>>
Het Rotterdam van Piet Blom" geeft een uitgebreid overzicht van ontwerp en bouw van de kubuswoningen op de Overblaak en de Spaanse Kade. meer >>>
In het boek ‘Bloemkoolwijken’ worden ruim 35 bloemkoolwijken in kaart gebracht. meer >>>
Tien jaar stadsvernieuwing betekent in Rotterdam niet alleen kijken naar wat er de afgelopen jaren nieuw gebouwd is. meer >>>
Onder het motto ‘een stad verandert, een stad blijft steeds hetzelfde’ beschrijven de auteurs het vervolg op het boek van Rein Blijstra uit 1965: Rott meer >>>
Is er iets mis met de nieuwe binnenstad van Rotterdam? Is er terecht zoveel onbehagen met het herbouwde centrum van de grote Maasstad? Is dat centrum meer >>>
Het boek Stedebouw in Rotterdam heeft een tweeledige opbouw: een selectie uit stedebouwkundige plannen die vanaf 1940 voor wederopbouw en uitbreiding meer >>>
De 'Kop van Zuid' is het oudste stadsdeel op de linker Maasoever in Rotterdam. Het omvat de wijken Feijenoord, Noordereiland, Afrikaanderbuurt en meer >>>
Al tien jaar lang vindt in Rotterdam een proces van stadsvernieuwing plaats. In deze uitgave wordt door dertien Rotterdamse fotografen en auteurs een meer >>>
Een verzameling artikelen bij de tentoonstelling in het Van Abbemuseum, Eindhoven. meer >>>
Het boekje laat zien dat ook de allergoedkoopste woningen en bedrijfsruimten nodig zijn om een bredere sociaal-culturele mix in wijken te realiseren. meer >>>
Het boek stelt de architectuur, de stedenbouw en de ruimtelijke planning in de periode 1968 - 1982 centraal. meer >>>
Patricia van Ulzen onderzoekt hoe het huidige grootstedelijke beeld van Rotterdam in de jaren tachtig werd voorbereid door creatieve ondernemers. meer >>>
eam 10, 1953 - 1981, In search of a Utopia of the Present is the first publication about the ideas and work of Team 10 meer >>>
De inhoud van dit boek is primair gericht op de filosofie van de oprichter en eerste directeur van de SAR, John Habraken (1923). meer >>>
Vijftig jaar geleden vormde het basisplan het uitgangspunt voor de wederopbouw van de binnenstad van Rotterdam. meer >>>
Op 30 januari 2008 verscheen de monografie over het werk van architect Piet Blom (1934-1999). Het boek is een initiatief van zoon (en ook architect) A meer >>>
Dit boek geeft een overzicht van het werk van ABBT. De architecten Dick Apon, Toon ter Braak, Wim Tromp en Johan van den Berg leerden elkaar net na meer >>>
Voor de laatnaoorlogse woonerfwijken Oosterflank (Prins Alexander), Beverwaard (IJsselmonde) en Zevenkamp (Prins Alexander) heeft VGG-Middelkoop de wi meer >>>
In Re-Urb analyseert Crimson, maatschap van architectuurhistorici, elf recente concepten voor herinrichting en hergebruik van stedelijke gebieden meer >>>
De Historische atlas van Rotterdam brengt de ontwikkeling van de stad vanaf haar ontstaan in kaart. De atlas laat zien hoe Rotterdam van een landstad meer >>>
Het Oude Westen wordt algemeen beschouwd als het begin van de Rotterdamse stadsvernieuwing. De laboratoriumfunctie die deze wijk sinds de jaren meer >>>
In deze geheel herziene Architectuurgids Rotterdam wordt met ruim 400 objecten een representatief overzicht gegeven van de belangrijkste gebouwen. meer >>>

literatuur

De jaren '70 in Rotterdam zijn goed gedocumenteerd. Ook recent verschenen verschillende publicaties over de transformatie van de stad. In dit overzicht de belangrijkste boeken, rapporten en verslagen uit en over de jaren '70 in Rotterdam.
 
De architectuur van de jaren zeventig is daarnaast ook onderdeel van een aantal andere specifieke regelingen binnen de bredere Post 65 (1965-1990) periode, het rapport ‘Verkenning Post-65’ en ‘Stadsvernieuwing in Stroomversnelling’ geven hier inzicht in, alsook de publicatie ‘Stadsvernieuwing in Rotterdam’ en ‘Experimentele woningbouw in Nederland 1968-1980’.In de publicaties ‘Steden in de steigers’ en ‘De Ruimtemakers’ komen een aantal bijzondere stads- en projectontwikkelingen in Nederland in het algemeen en Rotterdam specifiek uit de Post 65 generatie aan bod.

Verder laten de publicaties 'Stadsvernieuwing Rotterdam 1974-1984, Stadsbeeld Rotterdam 1965-1982 en Stedenbouw in Rotterdam, Plannen en opstellen 1940-1981 zien hoe er in de jaren '80 gedacht werd over de bewogen recente stadsgeschiedenis: De stemmingsverandering van optimistische wederopbouw naar protest en ontevredenheid leidde tot een beleidsomslag en later, in de jaren '80 tot een hernieuwde belangstelling voor de stad. Kaartmateriaal en beeld uit deze waardevolle bronnen is voor de website op diverse plaatsen benut.

Recentere publicaties over Rotterdam in de jaren '70 en monografieën over onder andere Blom, Habraken en Bakema completeren de literatuurlijst.