Verwezenlijking landschappelijke idealen van ‘70 als opgave van nu, dat is stelling van het ontwerpteam LOLA Landscape Architects en Stereo Architects meer >>>
De problematiek van de woningbouw uit de jaren 70 is het product van een architectonische cultuur waarin ideevorming, ontwerparbeid en bouwtechnologie definitief uiteen waren gedreven meer >>>
Architectuurhistorica Evelien van Es stelt dat de stadsvernieuwing in het Oude Westen zich voltrok met respect voor de context en het bestaande meer >>>
Oosterflank Zuidwest vormt een hechtpoging in fragmentarische New Town, analyseerde architectuurhistoricus Wijnand Galema meer >>>
Woningbouw Simonsterrein is een monument van aktivistiese stedenbouw, volgens architectuurhistoricus Wijnand Galema. meer >>>
Saamhorigheid toen kwam met gelijkgestemde bewoners, nu heb je image/imago nodig, zo vatte Nanne de Ru zijn stelling samen. meer >>>
De jaren‘70 opgave van wonen met voorzieningen en parkeren, passend in bestaande structuur is ook nu actueel stelt Tjeerd Wessel van QWA architecten meer >>>
Is het Oude westen voor de bewoners of als onderdeel van de stad? Dat is de keuze volgens Jeroen de Willigen van het bureau de Zwarte Hond. meer >>>

onderzoeksresultaten

Vijf ontwerpbureaus onderzochten de huidige opgave op de drie Rotterdamse locaties. Daarnaast verrichtten de zelfstandig gevestigde architectuurhistorici Wijnand Galema en Evelien van Es historisch onderzoek. De vijf ontwerpteams: QWA Architecten, de Zwarte Hond, Powerhouse Company, biq stadsontwerp en Lola i.s.m. Stereo Architects.

De benaderingswijzen van de onderzoekers vertonen grote verschillen. Lola c.s. kozen voor de vervlechting met het aangrenzende landschap terwijl Powerhouse het zocht in een sterke beeldgerichte aanpak. Waar QWA op het niveau van de gebouwtypologie wijzigingen aanbracht, analyseerde biq zowel het gevelbeeld als de stedenbouwkundige opzet. De Zwarte Hond richtte zich op de stedenbouwkundige structuur.