Onderzoeksresultaten

Locatie 1, Oude Westen
Architectuurhistoricus Evelien van Es presenteert haar onderzoek naar het Oude Westen en de rol van de stadsvernieuwing daarin: “De stadsvernieuwing voltrok zich in het Oude Westen met groot gevoel voor context en respect voor het bestaande, ook al is in de jaren ’70 veertig procent van de bestaande bebouwing gesloopt.”
Stedenbouwer Jeroen de Willegen van DeZwarteHond zegt over het Oude Westen: “Nu is het keuzemoment; wordt het Oude Westen een wijk voor de bewoners of onderdeel van de binnenstad?” Drie ruimtelijke thema’s uit de wijk zijn aanleiding voor drie verschillende scenario’s: De 19de eeuwse straat, de Jane Jacobs oostwest route en de entiteit van het bouwblok.
Architect Tjeerd Wessel van Quist Wintermans Architecten komt door zorvuldige architectonische analyse tot mogelijkheden voor transformatie. De jaren ‘70 opgave van functiemenging in het Oude Westen is nog steeds actueel: “De hoofdfunctie is wonen gekoppeld aan dubbel grondgebruik met wijkgebonden voorzieningen en gebouwd parkeren passend binnen de stedenbouwkundige structuur”

Locatie 2, Oosterflank Zuidwest
In zijn analyse van Oosterflank Zuidwest komt architectuurhistoricus Wijnand Galema tot de ontdekking dat het gebied een sluitstuk is van een grootschalige ontwikkeling: “Oosterflank Zuidwest is een hechtpoging in een fragmentarische New Town”
Architect Hans van der Heijden van biq stadsontwerp ontwerpt voor Oosterflank Zuidwest drie maten van transformatie, van aanpassing van de gevels tot volledige sloop nieuwbouw. Hij onderbouwt daarmee zijn stelling: “De problematiek van de woningbouw uit de jaren ‘70 is het product van een architectonische cultuur waarin ideevorming, ontwerparbeid en bouwtechnologie definitief uiteen waren gedreven”
Landschapsarchitect Cees van der Veeken van het team LOLA Landscape Architects en Stereo Architects herschikt de ruimtelijke compositie van Oosterflank Zuidoost om zo een nieuwe groen-blauwe route als hechting tussen wijken en stadsdelen te maken. Zijn stelling: “De nieuwe opgave is om de landschappelijke idealen van ‘70 alsnog te verwezenlijken in het Oosterflank van nu. Oosterflank moet meedoen in de stad. Het extraverte landschap moet nieuwe groene links leggen.”

Locatie 3, Feijenoord Simonsterrein
Architectuurhistoricus Wijnand Galema vertelt over de bijzondere en bewogen ontstaansgeschiedenis van het woningbouwproject Simonsterrein. Er is in het ontwerp van de blokken en binnenterreinen veel idealisme en energie gestoken. Zijn stelling is: “Woningbouw Simonsterrein is een monument van aktivistiese stedenbouw”
Architect Nanne de Ru van Powerhouse Company stelt voor om het imago van het complex te verbeteren door een aantal ingrepen aan de gevel en de binnenterreinen, dit vanuit de stelling: “Saamhorigheid toen kwam met gelijkgestemde bewoners, nu heb je image/imago nodig”

symposium

Op donderdag 7 juli 2010 programmeerde AIR het symposium Ontwerpen aan herbergzaamheid, in de Machinist. Bijna honderd vertegenwoordigers uit de architectuur- en monumentenpraktijk woonden het symposium bij. Diverse experts hadden in inleidende columns, ruimtelijke analyses en historische beschouwingen radicaal verschillende standpunten.

Naar aanleiding van de gepresenteerde onderzoeksresultaten spraken onder meer Herman Meijer, Andries van Wijngaarden, Joost Kühne, Frans Willem Korsten, Annet Thijhuis, Bernadette Janssen en Jenny Vermeeren. De middag stond onder voorzitterschap van Marinke Steenhuis.