bestemmingsplan Leuvehaven 

Leuvehaven

Dit project opgeleverd in 1980 van A.J. ter Braak (Apon Van den Berg Ter Braak Tromp) is illustratief voor de transformatie van oude havengebieden in woonlocaties gedurende de jaren ’70. Evenals Hofdijk en Sint-Jacobsplaats was ook hier de opgave het verlevendigen van het stadscentrum middels de inpassing van woningen en ook hier is de typische kleinschaligheid en het structuralistische gedachtegoed toegepast. Langs het water zijn de woningen gebouwd, met aan de noordzijde van de drie pieren een hoog deel en een laag deel aan de zuidkant. Tussen beide delen ligt een verhoogde woonstraat met daaronder de parkeergelegenheid. Het lint loopt op van twee lagen tot negen lagen aan de Glashaven.

 

Bron: Architectuurgids Rotterdam, 010 Publishers

tien iconen

De woongebouwen van stadsvernieuwing, stadsuitbreiding en binnenstadsplan staan op veel prominente plekken in de stad. De initiatiefnemers van R'70 hebben een mogelijke top 10 opgesteld van spraakmakende Rotterdamse iconen uit de jaren 1974-1984.

Grootstedelijke complexen en collectieve woon- experimenten zijn in dezelfde periode ontworpen en bevatten nagenoeg hetzelfde woonprogramma. Toch is de ontwerpideologie heel verschillend. Waar de Schicht en de Peperklip de grote schaal van infrastructuur benadrukken gaat het bij Hofdijk en Blaakrotsen juist om het verkleinen en fragmenteren van grote bouwblokken.