GAR 

Stedenbouw in Rotterdam 

Hofdijk

De woningen aan de Stroveer, ten noorden van Pompenburg zijn gelijktijdig ontwikkeld met Sint-Jacobsplaats. Het project van Jan Verhoeven is op dezelfde leest geschoeid; het water speelt een belangrijke rol in de opzet van het complex en kleinschaligheid en structuralisme geven een uitgesproken identiteit aan het project. Specifiek zijn echter de verhoogde woonstraat en de herkenbare ‘Rotterdamse’ kappen die verwijzen naar de afzonderlijke woningen. De sfeer van het complex met de verhoogde straten en ingesloten buitenruimten heeft de ambitie om alle facetten van het leven te weerspiegelen. Het gebouw omvat 584 woningen, bedrijfsruimten en 2 gemeenschappelijk parkeergarages.

 

Bron: Architectuurgids Rotterdam, 010 Publishers

 

tien iconen

De woongebouwen van stadsvernieuwing, stadsuitbreiding en binnenstadsplan staan op veel prominente plekken in de stad. De initiatiefnemers van R'70 hebben een mogelijke top 10 opgesteld van spraakmakende Rotterdamse iconen uit de jaren 1974-1984.

Grootstedelijke complexen en collectieve woon- experimenten zijn in dezelfde periode ontworpen en bevatten nagenoeg hetzelfde woonprogramma. Toch is de ontwerpideologie heel verschillend. Waar de Schicht en de Peperklip de grote schaal van infrastructuur benadrukken gaat het bij Hofdijk en Blaakrotsen juist om het verkleinen en fragmenteren van grote bouwblokken.