www.rotterdam-woont.nl 

www.rotterdam-woont.nl 

www.rotterdam-woont.nl 

www.rotterdam-woont.nl 

De Schicht

Dit woongebouw, opgeleverd in 1983 naar een ontwerp van Pi de Bruin, vormt met zijn lengte van 200 meter de buffer tussen een drukke verkeersweg en een woonwijk in De Esch. Kenmerkend aan het gebouw zijn de dubbelhoge galerijen aan de noordzijde van het gebouw. De galerijen bevinden zich op de tweede en vijfde verdieping en zijn bereikbaar via trappenhuizen aan de beide uiteinden en ter plaatse van de hoofdentrees in de schakeling van de gebouwdelen. De galerijen ontsluiten woningen op drie niveaus. Middels trappen naar de onder en boven gelegen verdiepingen worden 4-kamerwoningen bereikt. Op het niveau van de galerij zelf bevinden zich 3-kamerwoning.


Bron: Architectuurgids Rotterdam, 010 Publishers

tien iconen

De woongebouwen van stadsvernieuwing, stadsuitbreiding en binnenstadsplan staan op veel prominente plekken in de stad. De initiatiefnemers van R'70 hebben een mogelijke top 10 opgesteld van spraakmakende Rotterdamse iconen uit de jaren 1974-1984.

Grootstedelijke complexen en collectieve woon- experimenten zijn in dezelfde periode ontworpen en bevatten nagenoeg hetzelfde woonprogramma. Toch is de ontwerpideologie heel verschillend. Waar de Schicht en de Peperklip de grote schaal van infrastructuur benadrukken gaat het bij Hofdijk en Blaakrotsen juist om het verkleinen en fragmenteren van grote bouwblokken.