nieuwe situatie gezinswoningen 

 

 

doorsnede bestaande situatie 

doorsnede voorstel gezinswoningen 

bestaande situatie 

straatzijde met erkers en serres 

doorsnede voorstel ouderenwoningen 

bestaand situatie blok 

blok met atrium 

QWA Architecten

In het Oude Westen is de jaren ‘70 opgave van functiemenging nog steeds actueel: De opgave toen en nu is wonen gekoppeld aan dubbel grondgebruik met wijkgebonden voorzieningen en gebouwd parkeren passend binnen de bestaande  structuur.

Analyse

Het Asch van Wijk blok van bureau Quist, ontworpen in 1979 en het medisch centrumblok van bureau VDL (Verster Dijkstra Loerakker) ontworpen rond de zelfde tijd zijn  voorbeelden van blokken waarin wijkvoorzieningen zijn gecombineerd met wonen aan een opgetilde straat. Ze zijn echter in structuur heel verschillend: het blok Medischcentrum heeft een kleinschalige (schijven) structuur en is passend geboetseerd op de onregelmatige locatie. Veel aandacht is uitgegaan naar schaal en ritmiek van de gevels die past in de omgeving. Het medisch centrum op de begane grond is ontsloten vanuit een middengang en sterk naar binnen gekeerd. Het Asch van Wijckblok heeft een grootschalige structuur met een kolommenraster op de begane grond. Er is om het project passend te krijgen in de locatie, geschoven met gelijke bouwvolumes waardoor het geheel een zekere losheid bezit. De plint bevat verschillende buurtfuncties waaronder een school en is sterk op de omgeving georiënteerd.

 

Transformatie begane grond

Het Asch van Wijckblok heeft met de neutrale constructie een grote variëteit aan mogelijkheden: Er kan daarbij gedacht worden aan het koppelen van het bovengelegen woonprogramma aan parkeren en kleine bedrijfsunits of aan het handhaven van een buurtfunctie zoals de school. Voor de begane grond van het Medisch centrum is het doorzetten van het kleinschalige thema van de gevel een geode oplossing. De woningen worden doorgetrokken naar de begane grond met een werk-unit.


Transformatie wonen aan binnenstraat

Voor het Asch van Wijckblok zijn voor het wonen op het dek zijn twee concepten bestudeerd die uitgaan van een collectieve manier van wonen. Er is bewust gekozen voor doelgroepen die gemeenschappelijke kenmerken en belangen hebben: Gezinswoningen op een collectief dek en Ouderenwoningen met atrium. Voor beide is een aparte architectonische bewerking gemaakt. Deze bestaat uit het verbeteren van de entreetrap, het maken van erkers aan de straatzijde en het aanpakken van de opgetilde straat. Afhankelijk van de doelgroep verandert de betekenis en daardoor de architectonische uitwerking van de opgetilde binnenstraat. De bewerkingen laten zien dat het blok veel potentie heeft en gemakkelijk te transformeren. Nieuwe functies moeten wel passen binnen de kaders die het oorsprinkelijke gebouw biedt.

 

Download onderzoek

onderzoeksresultaten

Vijf ontwerpbureaus onderzochten de huidige opgave op de drie Rotterdamse locaties. Daarnaast verrichtten de zelfstandig gevestigde architectuurhistorici Wijnand Galema en Evelien van Es historisch onderzoek. De vijf ontwerpteams: QWA Architecten, de Zwarte Hond, Powerhouse Company, biq stadsontwerp en Lola i.s.m. Stereo Architects.

De benaderingswijzen van de onderzoekers vertonen grote verschillen. Lola c.s. kozen voor de vervlechting met het aangrenzende landschap terwijl Powerhouse het zocht in een sterke beeldgerichte aanpak. Waar QWA op het niveau van de gebouwtypologie wijzigingen aanbracht, analyseerde biq zowel het gevelbeeld als de stedenbouwkundige opzet. De Zwarte Hond richtte zich op de stedenbouwkundige structuur.