Powerhouse Company

De saamhorigheid toen kwam met gelijkgestemde bewoners, nu heb je image/imago nodig om collectief domein te maken voor diverse bewoners.

Het Simonsterrein is een bijzonder voorbeeld van een wijk waarvan er in de jaren 70 zo velen zijn gebouwd. De architect heeft in nauwe samenwerking met de bewoners van de wijk Feijenoord een plan gemaakt om een betaalbare, goede woonomstandigheid creëren. Het resultaat is een wijk met een goede stedenbouwkundige opzet, veel openbaar groen, een sterke relatie met de Maas en met de bestaande wijken van Feijenoord. De woningen zelf zijn ruim van opzet, geschikt voor grotere gezinnen en licht. De laag daartussen, de architectuur, heeft in die tijd weinig aandacht gekregen. Ook bouwkundig zijn de woningen erg verslechterd.

De wijk werd lang bewoond door de oorspronkelijke Feijenoorders, maar langzaam veranderde de homogene groep bewoners door de komst van immigranten. Nu doet de wijk erg rommelig aan en worden de oorspronkelijke kwaliteiten van de openbare ruimte niet meer benut.

Powerhouse Company stelt een aantal pragmatische oplossingen voor, waardoor de wijk aan de diversiteit van bewoners een plek kan bieden.
1. Meer diversiteit van bewoners ( en inkomensgroepen) door het toevoegen van koopwoningen op de kop.
2. Privatiseren van de prachtige binnentuinen. Dit is de enige manier waarop ze kunnen worden behouden. Door duidelijk te maken bij wie de verantwoordelijkheid ligt: De gemeente zorgt voor de straten en de bewoners kunnen zich de binnentuinen toe-eigenen.
3. Open de kopse gevels. Hierdoor krijgen openbare plekken (pleintjes) meer betekenis
4. De kwaliteiten van de openbare ruimte worden beter benut door bijvoorbeeld het strand als goede openbare plek in te richten.
5. De gevels krijgen een upgrade door alles te isoleren en te stuccen in één kleur.

Samenvattend komen deze oplossingen er op neer dat een duidelijke scheiding tussen openbare en privéruimte beter past bij de meer geïndividualiseerde en diverse bevolking van de wijk.

Download onderzoek

onderzoeksresultaten

Vijf ontwerpbureaus onderzochten de huidige opgave op de drie Rotterdamse locaties. Daarnaast verrichtten de zelfstandig gevestigde architectuurhistorici Wijnand Galema en Evelien van Es historisch onderzoek. De vijf ontwerpteams: QWA Architecten, de Zwarte Hond, Powerhouse Company, biq stadsontwerp en Lola i.s.m. Stereo Architects.

De benaderingswijzen van de onderzoekers vertonen grote verschillen. Lola c.s. kozen voor de vervlechting met het aangrenzende landschap terwijl Powerhouse het zocht in een sterke beeldgerichte aanpak. Waar QWA op het niveau van de gebouwtypologie wijzigingen aanbracht, analyseerde biq zowel het gevelbeeld als de stedenbouwkundige opzet. De Zwarte Hond richtte zich op de stedenbouwkundige structuur.