Simonsterrein

Het Simonsterrein ligt in de noordoostelijke hoek van Feijenoord en is het eerste woningbouwcomplex gebouwd op een voormalig haventerrein. Het bestaat uit 480 appartementen in 4 lagen met een portiekontsluiting. Het Simonsterrein is een pionierproject voor de stadsvernieuwing in Rotterdam. Gestart in 1974 voor het begin van de stadsvernieuwing, is het de eerste keer dat een projectgroep van bewoners als opdrachtgever aan tafel zitten. Ze eisten en kregen betaalbare huren voor bewoners uit de wijk zelf, uitzicht op de rivier en groen in de directe woonomgeving.

Opgave Onderzoek
Het Simonsterrein is sterk verankerd in de sociale geschiedenis van Feijenoord. Het is gebouwd voor de wijk met de ambitie een gemeenschappelijk, collectief domein te vormen op een mooie rivierlocatie voor Feijenoorders. De vraag van Woonstad is: Hoe verhoudt het complex Simonsterrein zich tot de toekomstige transformatie van de kop van Feijenoord? De opwaardering van de openbare ruimte langs de havens en Nieuwe Maas met een netwerk van routes en kades, vraagt om een meer extraverte, openbare houding van het nu naar binnen gekeerd complex. De programmatische opwaardering van de Kop van Feijenoord en de Persoonsdam roept de vraag op of ook langs de kade en het nieuwe park duurdere woningen kunnen worden toegevoegd of getransformeerd.

onderzoeklocaties

Op uitnodiging van woningbouwcorporatie Woonstad Rotterdam en AIR is onderzoek verricht naar drie Rotterdamse locaties uit de jaren '70: het Oude Westen, Oosterflank Zuidwest en Feijenoord Simonsterrein.

Woonstad-Rotterdam bezit veel woongebouwen die tussen '74 en '84 gebouwd zijn in stadsvernieuwings- wijken en uitbreidings- wijken. Woonstad is nu betrokken bij de plannen om Rotterdamse wijken waarin deze gebouwen liggen leefbaarder, aantrekkelijker en veiliger te maken. Een belangrijke vraag voor Woonstad Rotterdam is daarbij: Hoe kan recht worden gedaan aan de bestaande kwaliteiten, terwijl vernieuwing noodzakelijk is?