Oude Westen

Het Oude Westen is een 19de eeuwse volkswijk die direct ten westen van de Rotterdamse binnenstad ligt. De stedenbouwkundige en bouwkundige 'rehabilitatie' van het Oude Westen tussen 1975 en 1985 is het gevolg van de Rotterdamse stadsvernieuwing die hier haar oorsprong en hoogtepunt had. 40 procent van de woningvoorraad is hierbij door nieuwbouw vervangen en 40 procent is ingrijpend gerenoveerd. De stedenbouwkundige structuur van de wijk werd verrijkt met een nieuwe oost-west route die meandert langs pleintjes en wijkvoorzieningen. Nieuwbouw is bloksgewijs gerealiseerd met in de plinten voorzieningen en parkeergarages.

Opgave Onderzoek
De concrete vraag van Woonstad is of en hoe de bouwblokken ‘Medisch Centrum’ en ‘Asch van Wijck’ kunnen worden herontwikkeld met een meer eigentijds woon- en voorzieningenprogramma.
Het ontwerponderzoek in het kader van het project R70 heeft een bredere vraagstelling: De pleinenreeks en woningbouwcomplexen in het Oude Westen vormen in stedenbouwkundig en architectonisch opzicht een samenhangende compositie die onderdeel is van de waardevolle historische en maatschappelijke context van het Oude Westen. Het ontwerponderzoek beoogt een actualisatie van dit ambitieuze streven en heeft een respectvolle transformatie tot doel.

onderzoeklocaties

Op uitnodiging van woningbouwcorporatie Woonstad Rotterdam en AIR is onderzoek verricht naar drie Rotterdamse locaties uit de jaren '70: het Oude Westen, Oosterflank Zuidwest en Feijenoord Simonsterrein.

Woonstad-Rotterdam bezit veel woongebouwen die tussen '74 en '84 gebouwd zijn in stadsvernieuwings- wijken en uitbreidings- wijken. Woonstad is nu betrokken bij de plannen om Rotterdamse wijken waarin deze gebouwen liggen leefbaarder, aantrekkelijker en veiliger te maken. Een belangrijke vraag voor Woonstad Rotterdam is daarbij: Hoe kan recht worden gedaan aan de bestaande kwaliteiten, terwijl vernieuwing noodzakelijk is?