West Side Stories

Het magazine ‘West Side Stories. Ruimte voor de stadsvernieuwing’ is verschenen bij de gelijknamige manifestatie die OMI in 2019 organiseerde. Met uniek beeldmateriaal, artikelen en kaarten wordt de stadsvernieuwing in het Oude Westen belicht. De roemruchte ‘akties’ en stedelijke context in de jaren zeventig komen aan bod, maar ook de hedendaagse betekenis. Architecten en historici - Lidwine Spoormans, Florian Urban, Endry van Velzen, Tim Verlaan - reflecteren op de positie van de wijk; lokaal, stedelijk en internationaal. Een basiskaart toont 35 stadsvernieuwingsprojecten in de wijk, waarvan er 10 zijn uitgelicht met foto’s en originele tekeningen. Met vier nieuwe kaarten hebben architecten en kunstenaars - ArchitectuurMaken, Bart Isings, Charlie Koolhaas, Studio Verter - hun visie op de wijk verbeeld.

literatuur

De jaren '70 in Rotterdam zijn goed gedocumenteerd. Ook recent verschenen verschillende publicaties over de transformatie van de stad. In dit overzicht de belangrijkste boeken, rapporten en verslagen uit en over de jaren '70 in Rotterdam.
 
De architectuur van de jaren zeventig is daarnaast ook onderdeel van een aantal andere specifieke regelingen binnen de bredere Post 65 (1965-1990) periode, het rapport ‘Verkenning Post-65’ en ‘Stadsvernieuwing in Stroomversnelling’ geven hier inzicht in, alsook de publicatie ‘Stadsvernieuwing in Rotterdam’ en ‘Experimentele woningbouw in Nederland 1968-1980’.In de publicaties ‘Steden in de steigers’ en ‘De Ruimtemakers’ komen een aantal bijzondere stads- en projectontwikkelingen in Nederland in het algemeen en Rotterdam specifiek uit de Post 65 generatie aan bod.

Verder laten de publicaties 'Stadsvernieuwing Rotterdam 1974-1984, Stadsbeeld Rotterdam 1965-1982 en Stedenbouw in Rotterdam, Plannen en opstellen 1940-1981 zien hoe er in de jaren '80 gedacht werd over de bewogen recente stadsgeschiedenis: De stemmingsverandering van optimistische wederopbouw naar protest en ontevredenheid leidde tot een beleidsomslag en later, in de jaren '80 tot een hernieuwde belangstelling voor de stad. Kaartmateriaal en beeld uit deze waardevolle bronnen is voor de website op diverse plaatsen benut.

Recentere publicaties over Rotterdam in de jaren '70 en monografieën over onder andere Blom, Habraken en Bakema completeren de literatuurlijst.