nav ?>

Vijtig jaar wederopbouw

Vijftig jaar geleden vormde het basisplan het uitgangspunt voor de wederopbouw van de binnenstad van Rotterdam. De flexibiliteit ervan maakte het mogelijk dat nieuwe stedebouwkundige opvattingen als gevolg van economische en maatschappelijke veranderingen steeds opnieuw konden worden ingevoegd. In deze uitgave wordt de balans opgemaakt. Voortdurend zijn er nieuwe visies op de toekomst.

Meer...

nav ?>

literatuur

De jaren '70 in Rotterdam zijn goed gedocumenteerd. Ook recent verschenen verschillende publicaties over de transformatie van de stad. In dit overzicht de belangrijkste boeken, rapporten en verslagen uit en over de jaren '70 in Rotterdam.

De publicaties 'Stadsvernieuwing Rotterdam 1974-1984, Stadsbeeld Rotterdam 1965-1982 en Stedenbouw in Rotterdam, Plannen en opstellen 1940-1981 laten zien hoe er in de jaren '80 gedacht werd over de bewogen recente stadsgeschiedenis: De stemmingsverandering van optimistische wederopbouw naar protest en ontevredenheid leidde tot een beleidsomslag en later, in de jaren '80 tot een hernieuwde belangstelling voor de stad. Kaartmateriaal en beeld uit deze waardevolle bronnen is voor de website op diverse plaatsen benut.

Recentere publicaties over Rotterdam in de jaren '70 en monografieën over onder andere Blom en Habraken completeren de literatuurlijst.