nav ?>

Stedebouw in Rotterdam

Het boek Stedebouw in Rotterdam heeft een tweeledige opbouw: een selectie uit stedebouwkundige plannen die vanaf 1940 voor wederopbouw en uitbreiding van Rotterdam zijn vervaardigd, en een aantal opstellen over vorm, functie en betekenis van de geselecteerde ontwerpen in het bijzonder en van de stedebouwkundige activiteiten in de Maasstad in het algemeen.
Zowel bij het selecteren van de plannen als bij de keuze van de thematieken en de presentatievorm, streefde de redactie naar het leveren van een constructieve bijdrage aan de actuele discussie over het stedebouwkundige ontwerpen en zijn politieke en maatschappelijke betekenis voor Rotterdam.
Barbieri, S.U. (ed.) Stedebouw in Rotterdam. Amsterdam-Rotterdam, Van Gennep, 1981

nav ?>

literatuur

De jaren '70 in Rotterdam zijn goed gedocumenteerd. Ook recent verschenen verschillende publicaties over de transformatie van de stad. In dit overzicht de belangrijkste boeken, rapporten en verslagen uit en over de jaren '70 in Rotterdam.

De publicaties 'Stadsvernieuwing Rotterdam 1974-1984, Stadsbeeld Rotterdam 1965-1982 en Stedenbouw in Rotterdam, Plannen en opstellen 1940-1981 laten zien hoe er in de jaren '80 gedacht werd over de bewogen recente stadsgeschiedenis: De stemmingsverandering van optimistische wederopbouw naar protest en ontevredenheid leidde tot een beleidsomslag en later, in de jaren '80 tot een hernieuwde belangstelling voor de stad. Kaartmateriaal en beeld uit deze waardevolle bronnen is voor de website op diverse plaatsen benut.

Recentere publicaties over Rotterdam in de jaren '70 en monografieën over onder andere Blom en Habraken completeren de literatuurlijst.