nav ?>

Stadsvernieuwing Rotterdam 1974 - 1984

Tien jaar stadsvernieuwing betekent in Rotterdam niet alleen kijken naar wat er de afgelopen jaren nieuw gebouwd is. Op het gebied van de woningverbetering steekt de Maasstad met kop en schouders boven de andere grote steden uit. Niet voor niets wordt de Rotterdamse aanpak in elke stad waar gerenoveerd wordt als voorbeeld gesteld. Rotterdam beperkt zich niet tot het wegwerken van achterstallig onderhoud en het hier en daar aanbrengen van een kleine verbetering. Deze ‘kleine beurt’ valt in het niet bij de hoogniveau-renovatie waarbij begonnen wordt met funderingsonderzoek, het slopen van de kappen en het kaalslaan van de woningen. Alle stappen van het woningverbeteringsproces worden in dit boek beschreven. Het gaat niet alleen over de droge inbouwmethode, de driepandontsluiting en de dooskap. Ook de bewoners en extern deskundigen van het eerste uur komen aan het woord.

Meer...

nav ?>

literatuur

De jaren '70 in Rotterdam zijn goed gedocumenteerd. Ook recent verschenen verschillende publicaties over de transformatie van de stad. In dit overzicht de belangrijkste boeken, rapporten en verslagen uit en over de jaren '70 in Rotterdam.

De publicaties 'Stadsvernieuwing Rotterdam 1974-1984, Stadsbeeld Rotterdam 1965-1982 en Stedenbouw in Rotterdam, Plannen en opstellen 1940-1981 laten zien hoe er in de jaren '80 gedacht werd over de bewogen recente stadsgeschiedenis: De stemmingsverandering van optimistische wederopbouw naar protest en ontevredenheid leidde tot een beleidsomslag en later, in de jaren '80 tot een hernieuwde belangstelling voor de stad. Kaartmateriaal en beeld uit deze waardevolle bronnen is voor de website op diverse plaatsen benut.

Recentere publicaties over Rotterdam in de jaren '70 en monografieën over onder andere Blom en Habraken completeren de literatuurlijst.