nav ?>

Re-Urb.

In Re-Urb analyseert Crimson, maatschap van architectuurhistorici, elf recente concepten voor herinrichting en hergebruik van stedelijke gebieden, vari‘rend van de Waagstraat in Groningen tot het Herdenkingsplein in Maastricht. De documentatie en analyse van deze uiteenlopende en toonaangevende plannen geven een verrassend beeld van het actuele denken over Nederlandse stedenbouw in een historische context.
Geconstateerd kan worden dat veel projecten het toegepaste architectonische idioom ontlenen aan de oude stad zelf. Dat dit geenszins behoeft te leiden tot aanpassingsarchitectuur of inpassingsstedenbouw toont deze uitgave nadrukkelijk aan. Naast recente idee‘n bevat het inleidende essay een overzicht van het stedenbouwkundig denken in de laatste decennia, waarin getracht wordt de huidige consensus over de waarde van geschiedenis te verklaren.
Crimson, Re-Urb. Nieuwe plannen voor oude steden. 010 Publishers, Rotterdam, 1997

nav ?>

literatuur

De jaren '70 in Rotterdam zijn goed gedocumenteerd. Ook recent verschenen verschillende publicaties over de transformatie van de stad. In dit overzicht de belangrijkste boeken, rapporten en verslagen uit en over de jaren '70 in Rotterdam.

De publicaties 'Stadsvernieuwing Rotterdam 1974-1984, Stadsbeeld Rotterdam 1965-1982 en Stedenbouw in Rotterdam, Plannen en opstellen 1940-1981 laten zien hoe er in de jaren '80 gedacht werd over de bewogen recente stadsgeschiedenis: De stemmingsverandering van optimistische wederopbouw naar protest en ontevredenheid leidde tot een beleidsomslag en later, in de jaren '80 tot een hernieuwde belangstelling voor de stad. Kaartmateriaal en beeld uit deze waardevolle bronnen is voor de website op diverse plaatsen benut.

Recentere publicaties over Rotterdam in de jaren '70 en monografieën over onder andere Blom en Habraken completeren de literatuurlijst.