Piet Blom

Op 30 januari 2008 verscheen de monografie over het werk van architect Piet Blom (1934-1999). Het boek is een initiatief van zoon (en ook architect) Abel Blom, architectuurfotograaf Dirk Verwoerd en auteur Jaap Hengeveld.

Piet Blom groeit op in de Jordaan, een volksbuurt waar het leven zich op straat afspeelt. In deze wijk ontkiemt Bloms visie op wonen en werken. Na een opleiding tot timmerman en bouwkundig tekenaar schrijft hij zich in voor een studie architectuur aan de Academie van Bouwkunst, waar hij onder meer les krijgt van Aldo van Eyck.

In oktober 1962 wint Blom de Prix de Rome met zijn ontwerp voor het ‘Pestalozzi’- kinderdorp. Met het aan de prijs verbonden stipendium werkt hij zijn visie op woningbouw uit en geeft het de titel ‘Wonen als algemeen stedelijk dak’. Hierin presenteert hij een woningwoud op palen, waarbij de begane grond aan de stad wordt teruggeven. In een periode waarin het modernisme hoogtij viert, blijft Blom zoeken naar een synergie van architectuur en stedenbouw, van wonen en werken, met de mens als middelpunt.

Enkele jaren later kan hij zijn ideeën van een stedelijk dak verwezenlijken in Hengelo. De ‘kasbah’, zoals hij zijn wijk noemt, is zijn antwoord op de tweedimensionale, monotone uitbreidingswijken. De woningen worden zes jaar later in Rotterdam op grotere schaal gebouwd.

Blom overlijdt op 8 juni 1999 tijdens een vakantie in Denemarken.

Meer...

literatuur

De jaren '70 in Rotterdam zijn goed gedocumenteerd. Ook recent verschenen verschillende publicaties over de transformatie van de stad. In dit overzicht de belangrijkste boeken, rapporten en verslagen uit en over de jaren '70 in Rotterdam.
 
De architectuur van de jaren zeventig is daarnaast ook onderdeel van een aantal andere specifieke regelingen binnen de bredere Post 65 (1965-1990) periode, het rapport ‘Verkenning Post-65’ en ‘Stadsvernieuwing in Stroomversnelling’ geven hier inzicht in, alsook de publicatie ‘Stadsvernieuwing in Rotterdam’ en ‘Experimentele woningbouw in Nederland 1968-1980’.In de publicaties ‘Steden in de steigers’ en ‘De Ruimtemakers’ komen een aantal bijzondere stads- en projectontwikkelingen in Nederland in het algemeen en Rotterdam specifiek uit de Post 65 generatie aan bod.

Verder laten de publicaties 'Stadsvernieuwing Rotterdam 1974-1984, Stadsbeeld Rotterdam 1965-1982 en Stedenbouw in Rotterdam, Plannen en opstellen 1940-1981 zien hoe er in de jaren '80 gedacht werd over de bewogen recente stadsgeschiedenis: De stemmingsverandering van optimistische wederopbouw naar protest en ontevredenheid leidde tot een beleidsomslag en later, in de jaren '80 tot een hernieuwde belangstelling voor de stad. Kaartmateriaal en beeld uit deze waardevolle bronnen is voor de website op diverse plaatsen benut.

Recentere publicaties over Rotterdam in de jaren '70 en monografieën over onder andere Blom, Habraken en Bakema completeren de literatuurlijst.