Housing for the Millions

De Stichting Architecten Research (SAR), als onderzoeksinstelling opgericht in 1965 en actief tot aan het begin van de jaren negentig, is door talrijke onderzoeksrapporten, beleidsaanbevelingen en praktische experimenten gezichtsbepalend geweest voor de Nederlandse en de internationale architectuur- en bouwpraktijk, met name in de jaren zestig en zeventig. De inhoud van dit boek is primair gericht op de filosofie van de oprichter en eerste directeur van de SAR, John Habraken (1923), namelijk de nieuwe visie op het zelfbeeld, de beroepsopvatting en de maatschappelijke status van de ontwerper en de consequenties daarvan voor de zeggenschap van de bewoner. Het is de eerste maal dat een overzicht van het ideeëngoed van de SAR bijeengebracht is en in een breder internationaal perspectief geplaatst wordt. Het boek heeft een bijzondere actualiteitswaarde nu er een hernieuwde interesse van investeerders, overheden en bouwbedrijven te signaleren is voor een bouwwijze die is gebaseerd op zeggenschap, industrialisatie en variatie in vormgeving.

literatuur

De jaren '70 in Rotterdam zijn goed gedocumenteerd. Ook recent verschenen verschillende publicaties over de transformatie van de stad. In dit overzicht de belangrijkste boeken, rapporten en verslagen uit en over de jaren '70 in Rotterdam.
 
De architectuur van de jaren zeventig is daarnaast ook onderdeel van een aantal andere specifieke regelingen binnen de bredere Post 65 (1965-1990) periode, het rapport ‘Verkenning Post-65’ en ‘Stadsvernieuwing in Stroomversnelling’ geven hier inzicht in, alsook de publicatie ‘Stadsvernieuwing in Rotterdam’ en ‘Experimentele woningbouw in Nederland 1968-1980’.In de publicaties ‘Steden in de steigers’ en ‘De Ruimtemakers’ komen een aantal bijzondere stads- en projectontwikkelingen in Nederland in het algemeen en Rotterdam specifiek uit de Post 65 generatie aan bod.

Verder laten de publicaties 'Stadsvernieuwing Rotterdam 1974-1984, Stadsbeeld Rotterdam 1965-1982 en Stedenbouw in Rotterdam, Plannen en opstellen 1940-1981 zien hoe er in de jaren '80 gedacht werd over de bewogen recente stadsgeschiedenis: De stemmingsverandering van optimistische wederopbouw naar protest en ontevredenheid leidde tot een beleidsomslag en later, in de jaren '80 tot een hernieuwde belangstelling voor de stad. Kaartmateriaal en beeld uit deze waardevolle bronnen is voor de website op diverse plaatsen benut.

Recentere publicaties over Rotterdam in de jaren '70 en monografieën over onder andere Blom, Habraken en Bakema completeren de literatuurlijst.