nav ?>

Het Oude Westen

Het Oude Westen wordt algemeen beschouwd als het begin van de Rotterdamse stadsvernieuwing. De laboratoriumfunctie die deze wijk sinds de jaren zeventig heeft vervuld komt in dit boek nadrukkelijk aan de orde. Door verschilende auteurs wordt er achtereenvolgens ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de wijk, de architectonische ingrepen, de stedebouwkundige plannen en theorieen en is er aandacht voor hetgeen tegenwoordig met de term 'stedelijke vernieuwing' wordt aangeduid. De teksten worden afgewisseld door commentaren van twee bewoners van het Oude Westen. Negentien voorbeeldprojecten uit het Oude Westen zijn gedocumenteerd zoals de Boogjes, de Gouvernestraat, het Gaffelblok, het Medisch Centrum, Weena, Tiendplein, de Bloemstraat en het wijkpark. Vijf kaarten tonen de resultaten van het stadvernieuwingsproces. Wanneer men het totaal van alle sloop en nieuwbouwprojecten vergelijkt met alle in stand gebleven panden, dan zijn de gevolgen ingrijpender geweest dan menigeen bij aanvang voor mogelijk of wenselijk zou hebben gehouden.

Meer...

nav ?>

literatuur

De jaren '70 in Rotterdam zijn goed gedocumenteerd. Ook recent verschenen verschillende publicaties over de transformatie van de stad. In dit overzicht de belangrijkste boeken, rapporten en verslagen uit en over de jaren '70 in Rotterdam.

De publicaties 'Stadsvernieuwing Rotterdam 1974-1984, Stadsbeeld Rotterdam 1965-1982 en Stedenbouw in Rotterdam, Plannen en opstellen 1940-1981 laten zien hoe er in de jaren '80 gedacht werd over de bewogen recente stadsgeschiedenis: De stemmingsverandering van optimistische wederopbouw naar protest en ontevredenheid leidde tot een beleidsomslag en later, in de jaren '80 tot een hernieuwde belangstelling voor de stad. Kaartmateriaal en beeld uit deze waardevolle bronnen is voor de website op diverse plaatsen benut.

Recentere publicaties over Rotterdam in de jaren '70 en monografieën over onder andere Blom en Habraken completeren de literatuurlijst.