De straat. Vorm van samenleven

Een verzameling artikelen bij de tentoonstelling in het Van Abbemuseum, Eindhoven.

De Straat. Vorm van samenleven (oorspronkelijk getoond van 2 juni 1972 tot 24 september 1972 in het Van Abbemuseum) geldt inmiddels als een legendarische tentoonstelling. Vooral een jongere generatie curatoren geeft hoog op over het procesmatige karakter, de sociaal-maatschappelijke thematiek en het gekozen overdrachtsmodel, gebaseerd op alledaagse ervaringen.

De expositie kende een lange aanloop met verschillende interdisciplinaire werkgroepen, die het concept allengs aanscherpten. Aanvankelijk stond de straat als terrein van artistieke acties voorop. Leering prefereerde echter dat niet de kunst, maar de straat zelf tot het belangrijkste thema werd verkozen. De Straat. Vorm van samenleven werd uiteindelijk samengesteld door een kerngroep bestaande uit stedenbouw-kundige Tjeerd Deelstra, conservator Jaap Bremer en grafisch vormgever Jan van Toorn. Deze liet zich informeren door tal van externe experts.


Bij De Straat. Vorm van samenleven stond ‘de gebruiker’ centraal. Door de leefomgeving en de inrichting daarvan aan de orde te stellen, zou de publieke bewustwording van en deelname aan culturele en maatschappelijke processen kunnen worden gestimuleerd. De straat was immers ‘van, voor en door allen’, een uitdrukking en manifestatie van de samenleving zelf.

De Straat. Vorm van samenleven behoort tot de drukst bezochte tentoonstellingen van het Van Abbemuseum. Toch was er ook forse kritiek. Was het concept niet te academisch en de informatie te specialistisch? Was de gekozen overdrachtsvorm wel effectief en werd de gebruiker daar inderdaad door geactiveerd?

Rest de vraag wat de actuele betekenis van De Straat. Vorm van samenleven kan zijn als deze wordt ontdaan van zijn mythische proporties?

Deelstra T. e.a. De straat. Vorm van samenleven, Eindhoven, stedelijk Van Abbemuseum, 1972

literatuur

De jaren '70 in Rotterdam zijn goed gedocumenteerd. Ook recent verschenen verschillende publicaties over de transformatie van de stad. In dit overzicht de belangrijkste boeken, rapporten en verslagen uit en over de jaren '70 in Rotterdam.
 
De architectuur van de jaren zeventig is daarnaast ook onderdeel van een aantal andere specifieke regelingen binnen de bredere Post 65 (1965-1990) periode, het rapport ‘Verkenning Post-65’ en ‘Stadsvernieuwing in Stroomversnelling’ geven hier inzicht in, alsook de publicatie ‘Stadsvernieuwing in Rotterdam’ en ‘Experimentele woningbouw in Nederland 1968-1980’.In de publicaties ‘Steden in de steigers’ en ‘De Ruimtemakers’ komen een aantal bijzondere stads- en projectontwikkelingen in Nederland in het algemeen en Rotterdam specifiek uit de Post 65 generatie aan bod.

Verder laten de publicaties 'Stadsvernieuwing Rotterdam 1974-1984, Stadsbeeld Rotterdam 1965-1982 en Stedenbouw in Rotterdam, Plannen en opstellen 1940-1981 zien hoe er in de jaren '80 gedacht werd over de bewogen recente stadsgeschiedenis: De stemmingsverandering van optimistische wederopbouw naar protest en ontevredenheid leidde tot een beleidsomslag en later, in de jaren '80 tot een hernieuwde belangstelling voor de stad. Kaartmateriaal en beeld uit deze waardevolle bronnen is voor de website op diverse plaatsen benut.

Recentere publicaties over Rotterdam in de jaren '70 en monografieën over onder andere Blom, Habraken en Bakema completeren de literatuurlijst.