De Kop van Zuid

De 'Kop van Zuid' is het oudste stadsdeel op de linker Maasoever in Rotterdam. Het omvat de wijken Feijenoord, Noordereiland, Afrikaanderbuurt en Katendrecht, inclusief de ertussen liggende havens. De Rotterdamse Kunststichting heeft voor dit gebied een ontwerpproject uitgeschreven en een onderzoekopdracht verstrekt. Zij beoogt hiermee de discussie te bevorderen over het architectonische en stedebouwkundig ontwerp en onderzoek. De ontwerpen van de architecten Kleihues, Rossi, Ungers en Walker worden uitvoerig getoond en door henzelf van een toelichting voorzien.
In het historisch onderzoek van Jan de Graaf, Wim Nijenhuis en Donald van Dansik worden de factoren bepaald die in de 19e eeuw hebben geleid tot de uiteindelijke vorm van de 'Kop van Zuid'.
Deze rijk geillustreerde uitgave toont een turbulente wereld met in de hoofdrollen de ontwerpers en de verleidingskracht van hun beelden, de 'daring dandies' van de techniek en hun steriele stadsconcepten, weifelachtige bestuurders en de ontembare werkelijkheid.
Barbieri, S.U. (ed.), De Kop van Zuid:ontwerp en onderzoek. Rotterdam: Rotteramse Kunststichting Uitgeverij, 1982

literatuur

De jaren '70 in Rotterdam zijn goed gedocumenteerd. Ook recent verschenen verschillende publicaties over de transformatie van de stad. In dit overzicht de belangrijkste boeken, rapporten en verslagen uit en over de jaren '70 in Rotterdam.
 
De architectuur van de jaren zeventig is daarnaast ook onderdeel van een aantal andere specifieke regelingen binnen de bredere Post 65 (1965-1990) periode, het rapport ‘Verkenning Post-65’ en ‘Stadsvernieuwing in Stroomversnelling’ geven hier inzicht in, alsook de publicatie ‘Stadsvernieuwing in Rotterdam’ en ‘Experimentele woningbouw in Nederland 1968-1980’.In de publicaties ‘Steden in de steigers’ en ‘De Ruimtemakers’ komen een aantal bijzondere stads- en projectontwikkelingen in Nederland in het algemeen en Rotterdam specifiek uit de Post 65 generatie aan bod.

Verder laten de publicaties 'Stadsvernieuwing Rotterdam 1974-1984, Stadsbeeld Rotterdam 1965-1982 en Stedenbouw in Rotterdam, Plannen en opstellen 1940-1981 zien hoe er in de jaren '80 gedacht werd over de bewogen recente stadsgeschiedenis: De stemmingsverandering van optimistische wederopbouw naar protest en ontevredenheid leidde tot een beleidsomslag en later, in de jaren '80 tot een hernieuwde belangstelling voor de stad. Kaartmateriaal en beeld uit deze waardevolle bronnen is voor de website op diverse plaatsen benut.

Recentere publicaties over Rotterdam in de jaren '70 en monografieën over onder andere Blom, Habraken en Bakema completeren de literatuurlijst.