Apon Van den Berg Ter Braak Tromp

Dit boek geeft een overzicht van het werk van ABBT. De architecten Dick Apon, Toon ter Braak, Wim Tromp en Johan van den Berg leerden elkaar net na de Tweede Wereldoorlog kennen op Academie van Bouwkunst te Rotterdam. Na afronding van de opleiding en verschillende werkzaamheden besloten de vier begin jaren vijftig tot een samenwerkingsband. Het kantoor werd gevestigd in Rotterdam. In 1955 werd de samenwerking geformaliseerd in de vorm van een maatschap. De eerste grote opdrachten waren de bouw van de R.K. Bethlehemkliniek (Den Haag) en de verbouwingen van de Pier (Scheveningen) en de Jaarbeurshal (Utrecht). Daarna volgde de bouw van de Nederlandse ambassade in New Delhi in India. In de jaren zestig en zeventig van de 20e eeuw was het bureau zeer actief met woningbouwprojecten. Tot de latere opdrachten behoort het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. In 1988 stopten de vier oprichters. Het bureau werd nog korte tijd voortgezet, maar reeds in 1990 ontbonden.

literatuur

De jaren '70 in Rotterdam zijn goed gedocumenteerd. Ook recent verschenen verschillende publicaties over de transformatie van de stad. In dit overzicht de belangrijkste boeken, rapporten en verslagen uit en over de jaren '70 in Rotterdam.
 
De architectuur van de jaren zeventig is daarnaast ook onderdeel van een aantal andere specifieke regelingen binnen de bredere Post 65 (1965-1990) periode, het rapport ‘Verkenning Post-65’ en ‘Stadsvernieuwing in Stroomversnelling’ geven hier inzicht in, alsook de publicatie ‘Stadsvernieuwing in Rotterdam’ en ‘Experimentele woningbouw in Nederland 1968-1980’.In de publicaties ‘Steden in de steigers’ en ‘De Ruimtemakers’ komen een aantal bijzondere stads- en projectontwikkelingen in Nederland in het algemeen en Rotterdam specifiek uit de Post 65 generatie aan bod.

Verder laten de publicaties 'Stadsvernieuwing Rotterdam 1974-1984, Stadsbeeld Rotterdam 1965-1982 en Stedenbouw in Rotterdam, Plannen en opstellen 1940-1981 zien hoe er in de jaren '80 gedacht werd over de bewogen recente stadsgeschiedenis: De stemmingsverandering van optimistische wederopbouw naar protest en ontevredenheid leidde tot een beleidsomslag en later, in de jaren '80 tot een hernieuwde belangstelling voor de stad. Kaartmateriaal en beeld uit deze waardevolle bronnen is voor de website op diverse plaatsen benut.

Recentere publicaties over Rotterdam in de jaren '70 en monografieën over onder andere Blom, Habraken en Bakema completeren de literatuurlijst.