Kritiese jaren '70

Martien de Vletter besteedt in haar lezing aandacht aan het bijzondere van de architectuur en stedenbouw in Rotterdam uit de jaren zeventig. In 2004 was in het NAi de tentoonstelling De kritiese jaren zeventig te zien. In de gelijknamige publicatie van curator Martien de Vletter worden de belangrijkste thema's in de Nederlandse architectuur in de periode 1968-1982 benoemd en in een sociaal kader geplaatst. Martien de Vletter stipt deze thema's in haar lezing aan en plaatst deze voor ons in een Rotterdams perspectief. Projecten van onder meer Piet Blom, Jan Verhoeven en Carel Weeber getuigen van een verscheidenheid aan ontwerpopvattingen. Ook is er aandacht voor de sociaal-maatschappelijke contouren die een grote stempel op de architectuur en stedenbouw drukten. De veelheid aan opvattingen en ideeën die de typische, herkenbare jaren-zeventig architectuur en stedenbouw opleverde komen aan de orde. Daarnaast geven thema's als emancipatie, integratie, politieke acties en vrije tijd een overzicht van een verwarrend decennium dat ook in de bouwkunst en stedenbouw is terug te vinden.

 

Datum: zondag 15 november 2009
Locatie: Stroom, Lloydstraat 1, Rotterdam
Aanvang: 15.00 uur
Toegang vrij - reserveren aanbevolen
Reserveren: reserveren@airfoundation.nl

 

lezingenreeks

De kubussen van Blom, de woningen op de St. Jacobsplaats en De Boogjes aan de Nieuwe Binnenweg vormen een niet weg te denken onderdeel van het Rotterdamse stadsbeeld. De gebouwen staan voor een periode vol onrust en veranderingen in het denken over architectuur en steden- bouw: de jaren ‘70.

Voor veel Rotterdammers staan deze jaren nog goed op het netvlies: felle politieke acties, uitgebreide inspraakprocedures en levendige publieks- manifestaties als C’70 en de Binnenstadsdag. Rotterdam moest weer bewoonbaar en vooral gezellig worden. Het was ook een tijd waarin experimentele ontwerp- opvattingen werden geïntroduceerd, met name op het gebied van wonen.

AIR programmeerde in 2009 en 2010 een serie publieke lezingen over de jaren '70.