Haagseveer en meer

Architect Aat van Tilburg gaat in deze lezing in op zijn idealen en ambities in de jaren zeventig. In deze periode ontwierp hij samen met Jan Hoogstad 301 premiehuurwoningen en een aantal bedrijfsruimten die grotendeels georiënteerd zijn op het water langs de Haagseveer. De plannen passen binnen het toenmalige gemeentelijke beleid om de binnenstad te verdichten en de woonfunctie te versterken, bedoeld om de aantrekkelijkheid van het centrum te vergroten. Midden jaren zeventig was de politiek en de bevolking van Rotterdam ervan overtuigd dat de ontwikkeling van het centrum, dat toen sterk gericht was op de bouw van kantoren en een goede afwikkeling van verkeer, zich moest gaan richten op meer woningbouw. Door de monofunctionaliteit en de vele als leeg ervaren ruimten, werd het stadscentrum als kil en onherbergzaam gezien. Het centrum van Rotterdam moest weer een plek worden waar mensen wilden vertoeven vanwege de gezelligheid.

Aat van Tilburg voltooide de opleidingen HTS Bouwkunde en Academie van Bouwkunst te Rotterdam. Vanaf 1971 werkt hij als architect, eerst in een maatschap met Hoogstad en Weeber en vanaf 1990 bij van Tilburg Ibelings von Behr architecten (voorheen van Tilburg en partners).Van 1972 tot 1998 was hij tevens docent aan de Academie van Bouwkunst te Rotterdam en lid van talrijke commissies, waaronder de Raad van de Volkshuisvesting. Momenteel is hij nog steeds werkzaam op een breed terrein van architectuur en stedenbouw, bijvoorbeeld als supervisor van Floriande in de Haarlemmermeer (3000 woningen).

 

Datum: zondag 1 november 2009
Locatie: Stroom, Lloydstraat 1, Rotterdam
Aanvang: 15.00 uur
Toegang vrij - reserveren aanbevolen
Reserveren: reserveren@airfoundation.nl

 

lezingenreeks

De kubussen van Blom, de woningen op de St. Jacobsplaats en De Boogjes aan de Nieuwe Binnenweg vormen een niet weg te denken onderdeel van het Rotterdamse stadsbeeld. De gebouwen staan voor een periode vol onrust en veranderingen in het denken over architectuur en steden- bouw: de jaren ‘70.

Voor veel Rotterdammers staan deze jaren nog goed op het netvlies: felle politieke acties, uitgebreide inspraakprocedures en levendige publieks- manifestaties als C’70 en de Binnenstadsdag. Rotterdam moest weer bewoonbaar en vooral gezellig worden. Het was ook een tijd waarin experimentele ontwerp- opvattingen werden geïntroduceerd, met name op het gebied van wonen.

AIR programmeerde in 2009 en 2010 een serie publieke lezingen over de jaren '70.