Bouwen voor de buurt

De Boogjes aan de Nieuwe Binnenweg is een van de vroegste voorbeelden van ‘bouwen voor de buurt'. Actieve bewoners uit het Oude Westen werkten in nauwe samenwerking met de architect Pietro Hammel aan de uitgangspunten en het ontwerp van dit stuk stad. Architectuurhistoricus Herman van Bergeijk, verbonden aan de TU Delft, gaat in op Hammels opvattingen over de stedelijke samenleving die hij in 1972 publiceerde in 'Een pleidooi voor de stad' en hoe die in zijn Rotterdamse gebouwen zijn terug te zien.

 

Van Bergeijk heeft de inmiddels overleden Pietro Hammel gekend als buurtgenoot in het Oude Noorden. Hammel woonde aan de Gerard Scholtenstraat. Vanwege Van Bergeijk's achtergrond als docent architectuurgeschiedenis in Delft had hij belangstelling voor de persoon Hammel. Hammel is geboren in Zwitserland en opgeleid aan de ETH in Zürich, maar ook in Italië en Zuid Amerika (bij Lucio Costa) ervaringen opgedaan. In de jaren zestig kwam hij in Nederland terecht en trouwde met een Nederlandse vrouw.

 

Begin jaren zeventig publiceerde hij zijn gedachten over stedenbouw, zoals ‘Een pleidooi voor de stad' (1972). De stad als ontmoetingsplek was zijn belangrijkste drijfveer. In zijn werk vocht hij voortdurend tegen het establishment en kwam op voor de belangen van buurtbewoners. Hammel was in staat om vertrouwen te wekken bij de toekomstig bewoners van zijn projecten: als een kameleon bewegend, aldus Van Bergeijk.

 

Datum: zondag 11 oktober 2009

Locatie: Stroom, Lloydstraat 1, Rotterdam

Aanvang: 15.00 uur

Toegang vrij - reserveren aanbevolen

Reserveren: reserveren@airfoundation.nl

lezingenreeks

De kubussen van Blom, de woningen op de St. Jacobsplaats en De Boogjes aan de Nieuwe Binnenweg vormen een niet weg te denken onderdeel van het Rotterdamse stadsbeeld. De gebouwen staan voor een periode vol onrust en veranderingen in het denken over architectuur en steden- bouw: de jaren ‘70.

Voor veel Rotterdammers staan deze jaren nog goed op het netvlies: felle politieke acties, uitgebreide inspraakprocedures en levendige publieks- manifestaties als C’70 en de Binnenstadsdag. Rotterdam moest weer bewoonbaar en vooral gezellig worden. Het was ook een tijd waarin experimentele ontwerp- opvattingen werden geïntroduceerd, met name op het gebied van wonen.

AIR programmeerde in 2009 en 2010 een serie publieke lezingen over de jaren '70.