Rottekwartier

Het superblok langs de Rotte vormt samen met de het complex Hofdijk de kop van het Oude Noorden. Het Rottekwartier is een groot gesloten bouwblok van vier, vijf en zes lagen dat twee grote binnenterreinen omsluit. De woonstraat in het midden van het bouwblok heeft het karakter van een woonerf door de eengezinswoningen met puntdaken en voortuinen. De buitenruimte is besloten en toegeeigend. Langs de Rotte ontstaan hoven door de repeterende vooruitgeschoven bouwdelen. Het blok bestaat voornamelijk uit portiek etage woningen en maisonettes met een galerij op de vierde laag voor de hogere bouwdelen.

 

architect: : Abma Hazewinkel Dirks

opdrachtgever : de Combinatie

bouwjaar : 1977

aantal woningen : 380

aantal typen : 26

 

analyse door Simone van den Bergh, Wesley Leeman en Can Cabuk

atelier ravb

Wat zijn de ruimtelijke kenmerken en de sociale context van collectieve woonprojecten uit de jaren 70 in Rotterdam? Deze vraag staat centraal in het onderzoeksatelier "Collective woonmodellen" van de Rotterdamse Academie voor Bouwkunst.

Studenten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst hebben onder leiding van architecten Like Bijlsma en Hans van der Heijden gelijktijdig de ruimte en gebruik van een aantal collectieve woonprojecten uit de jaren'70 bestudeerd.  Doel was om verkregen inzichten te verwerken in modellen die  ingezet kunnen worden om nieuwe collectieve woonconcepten te ontwikkelen.