Heinekenterrein

In het complex zijn woningen geschakeerd in gedifferentieerde half open bouwblokken rond collectieve parkeerplaatsen of binnenterreinen. De schaal van de bouwblokken is verkleind door inspringing en afschuining aan voor- en achterzijde.

De ontsluiting van de woningen op de begane grond is steeds in een inham, op de verdieping daarentegen in een naar voren stekend trappenhuis. Door de differentiatie van gevels ontstaan collectief plekken en verspringingen aan de straat waardoor deze ook als collectieve ruimte is toegeëigend.

 

architect: : Reijenga Postma en Mol

opdrachtgever : Patrimoniums Woningstichting Delfshaven

bouwjaar : 1976

aantal woningen : 275

aantal typen : 10

parkeerplaatsen : 331

dichtheid w/ha : 154

 

atelier ravb

Wat zijn de ruimtelijke kenmerken en de sociale context van collectieve woonprojecten uit de jaren 70 in Rotterdam? Deze vraag staat centraal in het onderzoeksatelier "Collective woonmodellen" van de Rotterdamse Academie voor Bouwkunst.

Studenten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst hebben onder leiding van architecten Like Bijlsma en Hans van der Heijden gelijktijdig de ruimte en gebruik van een aantal collectieve woonprojecten uit de jaren'70 bestudeerd.  Doel was om verkregen inzichten te verwerken in modellen die  ingezet kunnen worden om nieuwe collectieve woonconcepten te ontwikkelen.