De Boogjes

Aan de Binnenweg staan de portiekwoningen op een arcade met winkels in de plint. Aan de korte autoloze zijstraatjes zijn de beneden-boven woningen op de straat georienteerd. Woonkamers met erkers en balkons maken van de straten collectief woonerven. De fascinatie voor de historische stad en organische gegroeide woningbouw is in gefragmenteerde beelden terug te vinden die ontkoppeld zijn van de typologische opzet van woning of  bouwblok. Het zijn losse architectonische attributen zoals bogen, arcades, balkons, buitentrappen en erkers. Architect Pietro Hammel bouwde voor de buurt en maakte met de actiegroep Oude Westen het reconstructieplan voor het Oude Westen.

Het complex wordt in 1984 door Jules Deelder als voorbeeld genomen in de publicatie Die stad komt nooit af: “Neonknusse volkshuisvesting, die zich als een snel om zich heen grijpende eczeem over de stadvernieuwingsgebieden uitbreidt.” De Boogjes aan de Nieuwe Binnenweg zijn inmiddels door een kunststof luifel vervangen (Meccano architecten, 2007).

architect: : Pietro Hammel
opdrachtgever : Maatschappij voor Volkswoningen nv
bouwjaar : 1977-1979
aantal woningen : 125
aantal typen : 10
dichtheid w/ha : 125

atelier ravb

Wat zijn de ruimtelijke kenmerken en de sociale context van collectieve woonprojecten uit de jaren 70 in Rotterdam? Deze vraag staat centraal in het onderzoeksatelier "Collective woonmodellen" van de Rotterdamse Academie voor Bouwkunst.

Studenten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst hebben onder leiding van architecten Like Bijlsma en Hans van der Heijden gelijktijdig de ruimte en gebruik van een aantal collectieve woonprojecten uit de jaren'70 bestudeerd.  Doel was om verkregen inzichten te verwerken in modellen die  ingezet kunnen worden om nieuwe collectieve woonconcepten te ontwikkelen.