De Bergen

Benno Stegeman, architect van de Bergen in Capelle, over het project in een interview in ‘Relatiemagazine Com.wonen, 2007: “Capelle was eigenlijk nog niet klaar met die hoge flatgebouwen. Er zouden er nog meer komen, het water waaraan ze gebouwd zouden worden lag er al. Ik kreeg de vraag van de toenmalige directeur van Gemeentewerken. Die had van de gemeenteraad de opdracht gehad die ‘Chinese Muur’ niet verder af te bouwen. Daarvoor in de plaats moest laagbouw komen. Het moest een economisch haalbaar plan worden. Je hebt dan verschillende componenten bij elkaar, die allemaal in het project samen moeten komen. Het ging om 800 tot 900 woningen. Wanneer je op die schaal bouwt, dan moet er een sociaal-maatschappelijke structuur aanwezig zijn. Je moet er iedereen kunnen huisvesten, van grote gezinnen tot ouden van dagen. Bovendien moesten er groenvoorzieningen zijn en auto’s, voetgangers, fietsers en brommers in het plan zijn geïntegreerd. Het ging ons constant om de mensen. Wanneer je alle uitgangspunten in zo’n plan wilt verwerken, moet je de woningen onderling in split level denken, om niet in de verkeerssituatie of het grondwater verzeild te raken. Dat betekent dat de helft van de woningen naar binnen is gekeerd, de andere helft naar buiten. De grootste woningen zijn op de begane grond, voor gezinnen. Daarboven verjongen de woningen zich. Er zijn balkons en dakterrassen.

architect: : Benno Stegeman
bouwjaar : 1974
aantal woningen : 878
aantal typen : 4
parkeerplaatsen : 878
dichtheid w/ha : 105

 

atelier ravb

Wat zijn de ruimtelijke kenmerken en de sociale context van collectieve woonprojecten uit de jaren 70 in Rotterdam? Deze vraag staat centraal in het onderzoeksatelier "Collective woonmodellen" van de Rotterdamse Academie voor Bouwkunst.

Studenten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst hebben onder leiding van architecten Like Bijlsma en Hans van der Heijden gelijktijdig de ruimte en gebruik van een aantal collectieve woonprojecten uit de jaren'70 bestudeerd.  Doel was om verkregen inzichten te verwerken in modellen die  ingezet kunnen worden om nieuwe collectieve woonconcepten te ontwikkelen.